Kalender

2024

Arbetsdag 21/9

VÄLKOMMEN TILL KORPHOLENS FÄBOD

Korpholens fäbod ligger 8km söder om Leksands Noret i Leksands socken.

Förleden i namnet är en Fågelbeteckning och efterleden anger "en låg upphöjning i terrängen", en sk. hol.

Själva fäboden ligger i skogskanten vid den så kallade Sjöbottens norra del. Detta vidsträckta område som en gång var en sjö med sitt utlopp i Österdalälven, men som i början på 1400-talet skall ha tömts på vatten för att ge åkermark.

Korpholens tätbebyggda fäbodställe visar oss idag hur det sett ut i en Leksandsby under 1800-talet. Bebyggelsen är i hög grad oförvanskad med slingrande gärdesgårdar omkring den ålderdomliga bygatan. Det stora flertalet byggnader uppvisar en genuin timringskonst från 1700- och 1800 talen. Mitt i byn ligger det lilla bytorget med majstång och brunn. Många gårdar är kringbyggda, en är helt fyrkantbyggd.

Traditioner berättar att en gård kan ha funnits här redan under medeltiden. Vid storskiftet på 1820-talet fanns 8 fäbodgårdar i Korpholen, idag består byn av 15 gårdar. På 1930-talet drogs elektricitet in i några stugor. Någon ny bebyggelse har inte tillkommit på senare tid. Genom områdesbestämmelser vill man värna om den genuina fäbodmiljön, som anses ha stort kulturhistoriskt värde med beteckningen Riksintresse.

Korpholen redovisas i storskiftet som inägomark till Yttermo by (3km s. Leksands Noret) i Leksands socken, och gårdarna i Korpholen benämns fortfarande vid forna tiders gårdsnamn från Yttermo, så som Resarns, Dofmats, Riksdags och Petters. Sista fäboddriften ägde rum 1949.

År 1974 bildas Korpholens fäbodlag som varje år genomför arbetsdagar där "invånarna" hjälps åt med sådant som skall ordas på och omkring fäboden. På midsommardagens eftermiddag reses, traditionsenligt fäbodens vackra majstång med efterföljande marsch runt fäboden.


I början av 2007 får Korpholen sin egna hemsida med en egen .se adress.


Under 2016 byggs hemsidan om med ny design.