Fäbodlaget

Kalender

2019

Arbetsdag 21/9 09.00

2020

Årsstämma & Arbetsdag 23/5 09.00

Arbetsdag 26/9 09.00


FÄBODLAGETOrdförande:Lennart Nilsson 073-6565419


Webmaster: Mikael Nygårds: mikael.nygards@korpholen.se


Fäbodlagets plusgirokonto: 23 64 10-7


@ All Rights Reserved Mikael Nygårds 2016